Willa Alfa

villa - Zakopane

Willa Alfa - villa - Zakopane - 8

Willa Alfa - Photo 8

8/8

Location of the accommodation site

Information about the region

Małopolska

Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
Na obszarze Małopolski zlokalizowane są mnogie uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
Najwyższym szczytem MałopolskiRysy, będące zarazem najwyższym punktem w Polsce.
W skład Małopolski wchodzą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Najistotniejszym miastem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej Polsce.
Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która oferuje wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
Region rozciąga się na terenie Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.
Małopolska charakteryzuje się urozmaiconą formą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Na terenie regionu znajdują się m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.
Najważniejszą rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.